El contenidor per a la matèria orgànica és un pas endavant per aconseguir un vertader compost i un reciclatge d’alta qualitat, però cal rigor i participació

Cal garantir que la planta de reciclatge de Xixona composte la matèria orgànica d’Alcoi sense barrejar-la amb altres residus

Els ecologistes demanen també que s’aprofite l’experiència adquirida en altres localitats per a garantir l’èxit de la iniciativa

>>> TRADUCCIÓ AL CASTELLÀ

Recentment els mitjans de comunicació han informat de la pròxima implantació a la zona Centre d’Alcoi d’un nou contenidor per a la recollida selectiva de la matèria orgànica dels residus domèstics.

La Colla Ecologista La Carrasca-Ecologistes en Acció valora molt positivament aquesta iniciativa ja que, com ha defensat sempre, l’única manera de produir un vertader compost i un reciclatge de alta qualitat i evitar així el depòsit de la matèria orgànica de la brossa en els abocadors (amb el consegüent balafiament de recursos i l’emissió de contaminants) és recollir aquesta fracció de manera selectiva. A més, la recollida selectiva de la matèria orgànica en els municipis valencians de més de 2.000 habitants hauria d’estar implantada des de 2010, d’acord amb els plans zonals que desenvolupen el Pla Integral de Residus del País Valencià.

La situació actual de la gestió de la brossa a l’Estat espanyol és catastròfica, ja que només es recupera el 33% dels materials que conté. Aquesta insuficient taxa de recuperació és deguda sobretot al baix volum de materials que es recullen de manera selectiva (15%). Això fa que els residus que arriben a les plantes de tractament  continguen entre un 30 i un 40% de brossa orgànica (bàsicament restes d’aliments i podes), que en descompondre’s contaminen la resta de materials amb els quals està barrejada. El resultat és que de la brossa que arriba a les plantes de reciclatge (com la de Xixona, on va a parar la brossa d’Alcoi), la major part, al voltant del 60%, acaba en els abocadors, ja que el rendiment mitjà d’aquestes plantes és de només el 6%. A més, com a resultat del tractament de la matèria orgànica s’obté un producte que no es pot denominar compost (s’anomena material bioestabilitzat), que no es pot utilitzar com a esmena orgànica en l’agricultura i que acaba de forma majoritària en l’abocador.

Aquestes xifres queden molt lluny dels objectius establits per les directives de la Unió Europea per a 2020 (preparació per al reciclatge i reutilització del 50% dels residus) i encara més dels exigits per a 2030 en el nou paquet d’Economia Circular que està en preparació (65% de reciclatge i 10% màxim d’abocament).

Per tant, la separació en origen de la matèria orgànica és estratègica per a aconseguir una millora en la gestió de la brossa, però perquè siga efectiva és bàsic prendre nota de l’experiència adquirida en els llocs on la recollida selectiva de la matèria orgànica ja està consolidada.

Per això, el grup ecologista demana al Govern municipal que abans de la incorporació del contenidor marró per a la matèria orgànica es reflexione, amb la participació de veïns, comerciants, partits i associacions diverses, sobre quin és el model més adequat per a la seua recollida selectiva. És important conéixer altres opcions a més del contenidor en les voreres (punts de compostatge en centres educatius i zones verdes, recollida porta a porta, compostatge domèstic i comunitari, etc.).

Així mateix, és molt convenient  —com s’ha demostrat en altres ciutats—  establir sistemes (per exemple, targetes magnètiques) que permeten accedir al contenidor marró només a les persones que s’hagen compromés amb la iniciativa, de manera que es redueix al màxim la contaminació de la matèria orgànica amb altres residus.

D’altra banda, cal garantir, amb un compromís clar, que la matèria orgànica recollida en aquestos contenidors serà tractada en la planta de Xixona, per al seu compostatge, sense mesclar-la amb brossa que no provinga de la recollida selectiva. No fer-ho així suposaria un engany imperdonable a les persones que participen.

La Carrasca-Ecologistes en Acció demana també que es consensue al màxim la implantació del quint contenidor, per a evitar que acabe utilitzant-se com a arma partidista. “L’èxit de la recollida selectiva de la matèria orgànica ens beneficia a tots: a més de comportar un estalvi econòmic, té uns clars efectes beneficiosos per al medi ambient, ja que redueix la contaminació, augmenta el reciclatge de qualitat i proporciona un autèntic compost per a millorar la fertilitat dels nostres sòls.”