Xarrada: “Separar la matèria orgànica de la brossa: com i per a què?”

Alcoi, dijous 18 de gener de 2018, 19.30 h
a la Sala Àgora (plaça de Ramón y Cajal, 6)

Xarrada:
Separar la matèria orgànica
de la brossa: com i per a què?

a càrrec de Carlos Arribas
(Coordinador estatal Àrea de Residus d’Ecologistes en Acció)


FULLET XARRADA (PDF)

Fa poc s’ha anunciat la pròxima implantació a la zona Centre d’Alcoi del contenidor marró: un nou contenidor per a la recollida selectiva de la matèria orgànica dels residus urbans, és a dir, de les restes d’aliments i poda.

La separació en origen de la matèria orgànica és l’única manera de produir un vertader compost (adob fet a partir de la matèria orgànica) i un reciclatge d’alta qualitat. Així també s’evita que aquesta part majoritària del residus acabe depositant-se en abocadors, amb la consegüent pèrdua de recursos i l’emissió de contaminants.

És important que abans de la incorporació del contenidor marró per a la matèria orgànica es reflexione, amb la participació de veïns, comerciants, partits i associacions diverses, sobre quin és el model més adequat per a la seua recollida selectiva.

En algunes ciutats s’ha demostrat que amb l’establiment de sistemes (per exemple, targetes magnètiques) que permeten accedir al contenidor marró només a les persones que s’hagen compromés amb la iniciativa s’aconsegueix reduir al màxim la contaminació de la matèria orgànica amb altres residus; quan no es fa així, la matèria orgànica arreplegada conté residus impropis que impossibiliten que es convertisca en compost.

CARTELL XARRADA (PDF)

Convé conéixer també altres opcions a més del contenidor en les voreres (punts de compostatge en centres educatius i zones verdes, recollida porta a porta, compostatge domèstic i comunitari, etc.).