El Síndic de Greuges admet a tràmit dos queixes per la falta d’informació sobre la gestió privada de l’aigua d’Alcoi

La Iniciativa Ciutadana per la Gestió Pública de l’Aigua considera que l’ocultació d’informació evidencia la falta de control efectiu municipal de la gestió del servei per part d’Aqualia

El Síndic de Greuges valencià ha admés a tràmit dos queixes presentades per la Iniciativa Ciutadana per la Gestió Pública de l’Aigua (de la qual forma part la Colla Ecologista La Carrasca-Ecologistes en Acció) en relació amb la falta de resposta per part de l’Ajuntament d’Alcoi a dos peticions d’informació relacionades amb el control de la prestació del servei per part de l’empresa privada Aqualia.

Per una banda, la Iniciativa Ciutadana sol·licitava informació sobre la constitució, composició i reunions de la Comissió de Seguiment i Control del Servei que, segons el plec de condicions del contracte de gestió de l’aigua, hauria d’haver començat a funcionar en adjudicar-se la concessió. La falta de resposta municipal fa pensar que aquesta Comissió no ha funcionat en cap moment, la qual cosa suposa un incompliment del contracte i, el que és més greu, una falta de voluntat de seguiment, control i transparència sobre la gestió privada d’un bé públic tan important i indispensable com ho és l’aigua.

L’altra petició d’informació feia referència als comptes de pèrdues i guanys i als balanços de situació que l’empresa concessionària del Servei d’Aigües d’Alcoi hauria d’haver presentat anualment a l’Ajuntament, tal com exigeix el plec de condicions de l’adjudicació. Tampoc aquesta sol·licitud ha obtingut resposta i, segons sembla, els successius governs municipals no han exigit eixa documentació a l’empresa.

La Iniciativa Ciutadana per la Gestió Pública de l’Aigua recorda que durant els anys en què la gestió ha passat a mans privades el cost de l’aigua per als ciutadans s’ha encarit molt per damunt de l’increment de l’IPC (Índex de Preus de Consum). Això no és una excepció, sinó una pràctica habitual en les ciutats on s’ha privatitzat el servei d’aigua.

També és molt freqüent que les empreses privades gestionen l’aigua sense cap transparència, conscients que la informació és poder i que l’opacitat fa dependents els ajuntaments, que perden el control tècnic d’un bé tan important com és l’aigua.

Per a la Iniciativa Ciutadana per la Gestió Pública de l’Aigua l’objectiu d’un ajuntament democràtic ha de ser recuperar el control directe de la gestió de l’aigua. Aquesta hauria de ser una prioritat per a Alcoi, davant de la pròxima finalització, en 2020, del contracte amb l’empresa Aqualia; per aquest motiu, es duran a terme diverses activitats en els pròxims mesos, de les quals s’informarà i convidarà a participar al conjunt de la societat.